Afdeling Godsdienstige Publikasies, K.- generaal. “DIE KAPELAAN: IN DIENS MET DIE SWAARD VAN DIE HEILIGE GEES”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, Vol. 13, no. 4, Feb. 2012, doi:10.5787/13-4-541.