Meyers, E. “DIE VROU IN UNIFORM: STANDPUNTE EN BESKOUINGE”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, Vol. 13, no. 3, Feb. 2012, doi:10.5787/13-3-548.