Nöthling, C. “DIE INSPEKTEUR-GENERAAL IN DIE SUID AFRIKAANSE WEERMAG 1912 - 1983”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, Vol. 13, no. 2, Feb. 2012, doi:10.5787/13-2-586.