Du Plessis, T. “DIE ONTWIKKELING VAN DIE SWA WEERMAG”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, Vol. 13, no. 1, Feb. 2012, doi:10.5787/13-1-594.