Naudé, A. “DIE ’HENDSOPPERS’ EN ’JOINERS’. DIE RASIONAAL EN VERSKYNSEL VAN VERRAAD.”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, Vol. 12, no. 1, Nov. 2011, doi:10.5787/12-1-640.