Adlam, A. “DIE PERS AS BRON OOR DIE GESKIEDENIS VAN DIE EERSTE VRYDEIDSOORLOG”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, Vol. 11, no. 1, Feb. 2012, doi:10.5787/11-1-648.