Visser, G. “DIE EERSTE VRYDEIDSOORLOG: ENKELE ASPEKTE MBT DIE BRITSE SIENING VAN DIE BOERE EN DIE VERSKILLE TUSSEN BOER EN BRIT”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, Vol. 11, no. 1, Feb. 2012, doi:10.5787/11-1-650.