Wessels, A. “DIE SUID-AFRIKAANSE VLOOT: VERLEDE, HEDE, TOEKOMS. DEEL 1 (’n Kort Kritiese Evaluering)”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, Vol. 11, no. 3, Feb. 2012, doi:10.5787/11-3-663.