Ploeger, J. “DIE GESKIEDENIS VAN DIE GEDENKTEKEN TER GEDAGTENIS AAN HEENGEGANE BOEREGEINTERNEERDES IN PORTUGAL”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, Vol. 11, no. 3, Feb. 2012, doi:10.5787/11-3-665.