Roothman, A. “DIE GEBRUIK VAN TERRORISME AS ’N INTERNASIONALE POLITIEKE BEDINGINGSINSTRUMENT:”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, Vol. 11, no. 3, Feb. 2012, doi:10.5787/11-3-670.