Geyer, G. “DIE BETEKENIS VAN SPORT AS ‘N FISIEK-REKREATIEWE AKTIWITEIT MET BESONDERE VERWYSING NA DIE MILITÊR”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, Vol. 9, no. 4, Feb. 2012, doi:10.5787/9-4-723.