Loedoff, C. “DIE FAKTORE WAT LEERSUKSES BEVORDER”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, Vol. 9, no. 4, Feb. 2012, doi:10.5787/9-4-730.