Kisten, J. “DIE PLEK VAN DIE SWAARDMAGORGANISASIE (WEERMAG) IN DIE STAATSBESTEL”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, Vol. 9, no. 1, Feb. 2012, doi:10.5787/9-1-748.