Grobler, J. “IMPERIALISME EN NASIONALISME KERNGESKIEDENIS VAN SUID-AFRIKA”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, Vol. 8, no. 4, Nov. 2011, doi:10.5787/8-4-771.