Ploeger, J. “Die Militêre Boukuns in Die Nederlande En Sy Eertydse Kolonies (1500-1800)”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, Vol. 2, no. 2, Feb. 2012, doi:10.5787/2-2-968.