Jooste, L. “DIE POLITIEKE KOERSWENDING VAN 1948 BESORG ’N NUWE IDENTITEIT AAN DIE UNIEVERDEDIGINGSMAG”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies 26, no. 2 (February 13, 2012). Accessed December 4, 2021. https://scientiamilitaria.journals.ac.za/pub/article/view/246.