Jooste, L. “DIE STAND VAN SUID-AFRIKAANSE MILITÊRE GESKIEDSKRYWING OOR DIE SA WEERMAG SE BETROKKENHEID IN SUIDWES-AFRIKA EN ANGOLA: 1966 TOT 1989”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies 23, no. 2 (February 15, 2012). Accessed December 7, 2021. https://scientiamilitaria.journals.ac.za/pub/article/view/307.