Ploeger, Jan. “DIE STIGTING EN WERKSAAMHEDE VAN DIE "NEDERLANDSCH BIJSTANDSFONDS VOOR ZUID-AFRIKA" (1900-1903)”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies 23, no. 1 (February 15, 2012). Accessed November 28, 2021. https://scientiamilitaria.journals.ac.za/pub/article/view/318.