Du Toit, J.J. “DIE GESKIEDENIS VAN DIE I PERSONEELFUNKSIE IN DIE SA WEERMAG SEDERt WOI TOT 31 JANUARIE 1981”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies 18, no. 4 (February 22, 2012). Accessed December 4, 2021. https://scientiamilitaria.journals.ac.za/pub/article/view/395.