Bruwer, J.J. “KILOMETER 500, DIE BEEINDIGING VAN DIE SUIDWES-AFRIKA-KAMPANJE 70 JAAR GELEDE”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies 16, no. 1 (February 28, 2012). Accessed July 7, 2022. https://scientiamilitaria.journals.ac.za/pub/article/view/459.