Coetzer, W.J.J. “Gedemilitariseerde Sones: ’n Doeltreffende Konflikbeslegtingsmetode?”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies 16, no. 4 (February 28, 2012). Accessed October 2, 2022. https://scientiamilitaria.journals.ac.za/pub/article/view/465.