Ploeger, Jan. “DIE BOU VAN DIE STAATSARTILLERIEKASERNE, POTGIETERSTRAAT, PRETORIA: DIE UITBREIDING IN 1924 OM DIE HOOFKWARTIER VAN DIE UNIEVERDEDIGINGSMAG TE HUISVES”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies 13, no. 4 (February 28, 2012). Accessed April 18, 2024. https://scientiamilitaria.journals.ac.za/pub/article/view/539.