Afdeling Godsdienstige Publikasies, Kapelaan-generaal. “DIE KAPELAAN: IN DIENS MET DIE SWAARD VAN DIE HEILIGE GEES”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies 13, no. 4 (February 28, 2012). Accessed April 20, 2024. https://scientiamilitaria.journals.ac.za/pub/article/view/541.