Nöthling, C.J. “DIE INSPEKTEUR-GENERAAL IN DIE SUID AFRIKAANSE WEERMAG 1912 - 1983”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies 13, no. 2 (February 28, 2012). Accessed December 1, 2021. https://scientiamilitaria.journals.ac.za/pub/article/view/586.