Bredenkamp, J.D. “DIE ONTSTAAN EN ONTWIKKELING VAN DIE VLOOT 1912-1982”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies 12, no. 2 (February 28, 2012). Accessed March 25, 2023. https://scientiamilitaria.journals.ac.za/pub/article/view/620.