Naudé, A.D. “DIE ’HENDSOPPERS’ EN ’JOINERS’. DIE RASIONAAL EN VERSKYNSEL VAN VERRAAD.”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies 12, no. 1 (November 5, 2011). Accessed May 26, 2024. https://scientiamilitaria.journals.ac.za/pub/article/view/640.