Adlam, A.M. “DIE PERS AS BRON OOR DIE GESKIEDENIS VAN DIE EERSTE VRYDEIDSOORLOG”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies 11, no. 1 (February 28, 2012). Accessed April 15, 2024. https://scientiamilitaria.journals.ac.za/pub/article/view/648.