Visser, G.E. “DIE EERSTE VRYDEIDSOORLOG: ENKELE ASPEKTE MBT DIE BRITSE SIENING VAN DIE BOERE EN DIE VERSKILLE TUSSEN BOER EN BRIT”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies 11, no. 1 (February 28, 2012). Accessed April 24, 2024. https://scientiamilitaria.journals.ac.za/pub/article/view/650.