Wessels, André. “DIE SUID-AFRIKAANSE VLOOT: VERLEDE, HEDE, TOEKOMS. DEEL 1 (’n Kort Kritiese Evaluering)”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies 11, no. 3 (February 28, 2012). Accessed April 24, 2024. https://scientiamilitaria.journals.ac.za/pub/article/view/663.