Ploeger, Jan. “DIE GESKIEDENIS VAN DIE GEDENKTEKEN TER GEDAGTENIS AAN HEENGEGANE BOEREGEINTERNEERDES IN PORTUGAL”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies 11, no. 3 (February 28, 2012). Accessed April 20, 2024. https://scientiamilitaria.journals.ac.za/pub/article/view/665.