Geyer, G.J. “DIE BETEKENIS VAN SPORT AS ‘N FISIEK-REKREATIEWE AKTIWITEIT MET BESONDERE VERWYSING NA DIE MILITÊR”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies 9, no. 4 (February 28, 2012). Accessed December 2, 2021. https://scientiamilitaria.journals.ac.za/pub/article/view/723.