Kisten, J.F.J. “DIE PLEK VAN DIE SWAARDMAGORGANISASIE (WEERMAG) IN DIE STAATSBESTEL”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies 9, no. 1 (February 28, 2012). Accessed December 6, 2021. https://scientiamilitaria.journals.ac.za/pub/article/view/748.