1.
Ploeger J. DIE BOU VAN DIE STAATSARTILLERIEKASERNE, POTGIETERSTRAAT, PRETORIA: DIE UITBREIDING IN 1924 OM DIE HOOFKWARTIER VAN DIE UNIEVERDEDIGINGSMAG TE HUISVES. Sci.Mil. [Internet]. 2012Feb.28 [cited 2024Apr.18];13(4). Available from: https://scientiamilitaria.journals.ac.za/pub/article/view/539