Wessels, André, Departement Geskiedenis, Universiteit van die Oranje-Vrystaat, South Africa