Oosthuizen, G.J.J, Departement Geskiedenis, PU VIR CHO, South Africa