Harmse, H, Eks-SAW ((Direktoraat Beroepsontwikkeling), South Africa