Van Rensburg, L, Universiteit van die OVS, South Africa