Broodryk, Maritz, Instituut vir Eietydse Geskiedenis, Universiteit van die Oranje-Vrystaat, South Africa