Van Rensburg, T, Universiteit van die OVS, South Africa