Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 14, No 4 (1984) DIE ROL VAN KLEURLINGE IN SUID AFRIKA SE MILITERE VERLEDE Abstract   PDF
A.M. Le Roux
 
Vol 11, No 2 (1981) DIE ROL VAN MILITERE FAKTORE IN DIE KONSIPIERING VAN NEUTRALITEIT AS VERDEDIGINGSBELEID Abstract   PDF
C.J. Nöthling
 
Vol 13, No 1 (1983) DIE ROL VAN MOREEL IN DIE MILITêRE KONFLIK Abstract   PDF
E.M. Meyers
 
Vol 13, No 1 (1983) DIE SA WEERMAG EN BEWARING Abstract   PDF
Editorial Team Militaria
 
Vol 12, No 2 (1982) DIE SAGD - SY ONTSTAAN EN ONTWIKKELING Abstract   PDF
C.M.L. Pretorius
 
Vol 5, No 1 (1975) DIE SANSUI CAMPAIGN Abstract   PDF
Richard Cornwell
 
Vol 13, No 3 (1983) Die SAW en Bewaring / The SADF and Conservation: PROKLAMERING VAN GREEFSWALD 37 MS ZOUTPANSBERG TOT 'N NASIONALE GEDENKWAARDIGHEID Abstract   PDF
W. Otto
 
Vol 7, No 2 (1977) DIE SAW MOET OOK SY ANDER WAPENS EFFEKTIEF AANWEND Abstract   PDF
W Otto
 
Vol 14, No 1 (1984) DIE SAW SE ROL IN SWA Abstract   PDF
Editorial Team Militaria
 
Vol 8, No 1 (1978) DIE SENTRALE BIBLIOTEEK, SAW: 'N WIT OLIFANT? Abstract   PDF
W. Otto
 
Vol 9, No 4 (1979) DIE SLAG VAN BLOEDRIVIER 16 DESEMBER 1838 Abstract   PDF
Robert C. De Jong
 
Vol 15, No 1 (1985) DIE SLAG VAN DONKERHOEK 11-12 JUNIE 1900 (I) Abstract   PDF
H.F. Nel
 
Vol 15, No 2 (1985) Die Slag van Donkerhoek 11-12 Junie 1900 (2) Geveg op die noordelike flank 11 Junie Abstract   PDF
H.F. Nel
 
Vol 13, No 4 (1983) DIE SLAG VAN DOORNKRAAL Abstract   PDF
C.J. Nöthling
 
Vol 11, No 1 (1981) DIE SLAG VAN MAJUBA 27 FEBRUARIE 1881 Abstract   PDF
W. Otto
 
Vol 22, No 2 (1992) DIE SLAG VAN TALANA – IN KRYGSKUNDIGE EN KWANTITATIEWE EVALUERING Abstract   PDF
W.J. Wagner, J.J.P. Erasmus
 
Vol 15, No 2 (1985) DIE SLEUTEL VAN JERUSALEM Abstract   PDF
J.A. Visser
 
Vol 5, No 4 (1975) DIE SLEUTELSEROMONIE VAN GIBRALTAR Abstract   PDF
A.E. Van Zyl
 
Vol 23, No 1 (1993) DIE SLUIPOORLOG IN SUID-AFRIKA EN CHINA Abstract   PDF
C. De Jong
 
Vol 26, No 2 (1996) DIE SOMALILAND BURGHER CONTINGENT Abstract   PDF
G. Genis
 
Vol 6, No 2 (1976) DIE STAATSARTILLERIE VAN DIE ZAR Abstract   PDF
O.J.O. Ferreira
 
Vol 23, No 2 (1993) DIE STAND VAN SUID-AFRIKAANSE MILITÊRE GESKIEDSKRYWING OOR DIE SA WEERMAG SE BETROKKENHEID IN SUIDWES-AFRIKA EN ANGOLA: 1966 TOT 1989 Abstract   PDF
L. Jooste
 
Vol 23, No 1 (1993) DIE STIGTING EN WERKSAAMHEDE VAN DIE "NEDERLANDSCH BIJSTANDSFONDS VOOR ZUID-AFRIKA" (1900-1903) Abstract   PDF
Jan Ploeger
 
Vol 12, No 3 (1982) DIE STRATEGIESE KERNVLOOT EN 'N KERNLUGVERMOë Abstract   PDF
L. Van Rensburg
 
Vol 4, No 4 (1974) DIE STRYD TEEN DIE VOORPOSTE: 1-2 FEBRUARIE 1941 Abstract   PDF
L. Du Plessis
 
Vol 5, No 1 (1975) DIE STRYD TEEN DIE VOORPOSTE: 1-2 FEBRUARIE 1941 (II) Abstract   PDF
L. Du Plessis
 
Vol 5, No 2 (1975) DIE STRYD TEEN DIE VOORPOSTE: 1-2 FEBRUARIE 1941 (III) Abstract   PDF
L. Du Plessis
 
Vol 5, No 1 (1975) DIE STRYD TEEN OORLOG: 'N OORSIG Abstract   PDF
Sophia Du Preez
 
Vol 15, No 3 (1985) DIE SUID-AFRIKAANSE BLANKE JEUG IN DIE TWEEDE VRYHEIDSOORLOG Abstract   PDF
J.A. Visser
 
Vol 15, No 3 (1985) DIE SUID-AFRIKAANSE JEUG IN VOORTREKKERTYDPERK Abstract   PDF
J.A. Visser
 
Vol 4, No 1 (1974) DIE SUID-AFRIKAANSE LEËRKOLLEGE Abstract   PDF
F.J. Jacobs
 
Vol 8, No 2 (1978) DIE SUID-AFRIKAANSE MILITÊRE VERPLEGINGSDIENS Abstract   PDF
A.E. Van Jaarsveldt
 
Vol 8, No 3 (1978) DIE SUID-AFRIKAANSE MOTORFIETSKORPS Abstract   PDF
S.J. Ferreira
 
Vol 28, No 1 (1998) Die Suid-Afrikaanse Nasionale Vredesmag in Militêre Perspektief Abstract   PDF
Leo Barnard, Sunet Swanepoel
 
Vol 13, No 2 (1983) Die Suid-Afrikaanse Oorlogsekonomie gedurende die Tweede Wêreldoorlog - deel II Abstract   PDF
J. Vd B. Breedt
 
Vol 13, No 1 (1983) DIE SUID-AFRIKAANSE OORLOGSEKONOMIE GEDURENDE DIE TWEEDE WERELDOORLOG - DEEL I Abstract   PDF
J. Vd B. Breedt
 
Vol 14, No 2 (1984) Die Suid-Afrikaanse soldaat: 'n historiese profiel Abstract   PDF
E.M. Meyers
 
Vol 12, No 4 (1982) DIE SUID-AFRIKAANSE STAD AS RUIMTELIKE BASIS VIR 'N INSURGENTESTAAT Abstract   PDF
C.C. Scheepers
 
Vol 11, No 4 (1981) DIE SUID-AFRIKAANSE VLOOT: VERLEDE, HEDE EN TOEKOMS DEEL II Abstract   PDF
André Wessels
 
Vol 11, No 3 (1981) DIE SUID-AFRIKAANSE VLOOT: VERLEDE, HEDE, TOEKOMS. DEEL 1 ('n Kort Kritiese Evaluering) Abstract   PDF
André Wessels
 
Vol 16, No 2 (1986) Die Suid-Afrikaanse vrou in landsverdediging - agtergrond en perspektief Abstract   PDF
E.M. Meyers
 
Vol 6, No 4 (1976) DIE UNIEVERDEDIGINGSMAGTE OP DIE VOORAAND VAN DIE TWEEDE WÊRELDOORLOG (1934-1939) Abstract   PDF
J. Van Wyk
 
Vol 10, No 4 (1980) DIE UNIFORM KNOPE VAN DIE SUID-AFRIKAANSE VLOOT EN SY VOORGANGERS Abstract   PDF
W. Bisset
 
Vol 4, No 3 (1974) DIE UNIFORM VAN DIE TRANSVAALSE STAATSARTILLERIE Abstract   PDF
R.J. Bouch
 
Vol 5, No 3 (1975) DIE VAL VAN PRETORIA Abstract   PDF
Sophia Du Preez
 
Vol 31, No 1 (2003) Die verskille tussen Koue Oorlog en post-Koue Oorlog strategiese denke Abstract   PDF
Abel Esterhuyse
 
Vol 18, No 2 (1988) DIE VERSPREIDING VAN DIE FRANSE HUGENOTE Abstract   PDF
Jan Ploeger
 
Vol 29 (1999) Die Vraagstuk van Misleiding, Verrassing en Vertolking van Informasie in Oorlog, met Spesifieke Verwysing na die rol wat dit in Egipte se Aanval op Israel op 6 Oktober 1973 gespeel het Abstract   PDF
A.J. Esterhuyse
 
Vol 13, No 3 (1983) DIE VROU IN UNIFORM: STANDPUNTE EN BESKOUINGE Abstract   PDF
E.M. Meyers
 
Vol 10, No 1 (1980) DIE VRYSTAATSE VRYWILLIGE MILITÊRE EENHEDE 1854-1899 Abstract   PDF
J.A. Steenkamp
 
Vol 20, No 2 (1990) DIE VRYWILLIGERSMAGTE VAN GRIEKWALAND-WES Abstract   PDF
Maritz Broodryk
 
Vol 7, No 4 (1977) DIE WAARSKOU-DEBAKEL (MET SPESIALE VERWYSING NA DIE SUID-AFRIKAANSE LUGMAG SE ROL) Abstract   PDF
A.E. Van Jaarsveldt
 
Vol 24, No 2 (1994) DIE WAT WEN 'n Generaal se storie uit 'n era van oorlog en vrede Abstract   PDF
J.R. Dutton
 
Vol 8, No 4 (1978) DIE WEERMAG AS ONTWIKKELINGINSTRUMENT IN DIE DERDE WÊRELD Abstract   PDF
F.C. De Beer
 
Vol 2, No 1 (1970) "Die Zuid-Afrikaanse Vliegeniers Korps": Vliegtuie en personeel vir en in Suidwes, 1914-1915 Abstract   PDF
Jan Ploeger
 
Vol 29 (1999) Disarming not defending Africa Abstract   PDF
Paul Moorcraft
 
Vol 43, No 2 (2015) DISPARITY: THREAT OR OPPORTUNITY TO DISTANCE EDUCATION THROUGHPUT AT THE SOUTH AFRICAN MILITARY ACADEMY Abstract   PDF
Lindiwe Khoza, Gerhard van Zyl
 
Vol 33, No 1 (2005) DOES HISTORY REPEAT ITSELF?: THE IDEOLOGY OF SADDAM HUSSEIN AND THE MESOPOTAMIAN ERA Abstract   PDF
Umangh Harkhu
 
Vol 16, No 2 (1986) Drie eeue van militêre diensplig in Suid-Afrika Abstract   PDF
E.M. Meyers
 
Vol 7, No 4 (1977) DRONKENSKAP IN DIE SUID -AFRIKAANSE WEERMAG NA AANLIEDING VAN ARTIKEL 33A VAN DIE REGLEMENT VAN DISSIPLINE Abstract   PDF
J Van Tromp
 
Vol 3, No 2 (1973) Duitse amptelike korrespondensie in verband met die verdediging van en fortebou in die Zuid-Afrikaansche Republiek Abstract   PDF
Jan Ploeger
 
Vol 37, No 2 (2009) DUSTY WARRIORS: MODERN SOLDIERS AT WAR/RICHARD HOLMES Abstract   PDF
Francois Vreÿ
 
Vol 45, No 1 (2017) Duty: Memoirs of a Secretary at War Abstract   PDF
Tobie Beukes
 
Vol 6, No 1 (1976) Eagles Strike Abstract   PDF
Jan Ploeger
 
Vol 24, No 1 (1994) EARLY HISTORY OF AVIATION IN THE EASTERN PROVINCE Abstract   PDF
T.G.E. Cockbain
 
Vol 8, No 1 (1978) ECHOES OF WAR 1915-1918 (PART 1) Abstract   PDF
G.G.J. Lawrence
 
Vol 8, No 2 (1978) ECHOES OF WAR 1915-1918 (PART 2) Abstract   PDF
G.G.J. Lawrence
 
Vol 8, No 4 (1978) ECHOES OF WAR 1915-1918 (PART 4) Abstract   PDF
G.G.J. Lawrence
 
Vol 8, No 3 (1978) ECHOES OF WAR 1915-1918 (PART 4) Abstract   PDF
G.G.J. Lawrence
 
Vol 7, No 1 (1977) ECONOMICS IN DEFENCE Abstract   PDF
J. Bredt
 
Vol 28, No 1 (1998) Editorial Abstract   PDF
Ian Van der Waag
 
Vol 27 (1997) Editorial Abstract   PDF
Ian Van der Waag
 
Vol 45, No 2 (2017) Editorial Abstract   PDF
Michelle Nel
 
Vol 46, No 1 (2018) Editorial Abstract   PDF
H A P Smit, Jacques Bezuidenhout
 
Vol 47, No 1 (2019) Editorial Details   PDF
Thomas Mandrup Mandrup
 
Vol 34, No 2 (2006) EDUCATING FOR PROFESSIONALISM: A NEW MILITARY FOR A NEW SOUTH AFRICA Abstract   PDF
Abel Esterhuyse
 
Vol 13, No 2 (1983) Educational Technology / Opvoedkundige Tegnologie: Instructional Media Abstract   PDF
N.C. Parkins
 
Vol 21, No 4 (1991) EFFECTS AND AFTER EFFECTS OF INTERNMENT IN P.O.w. CAMPS Abstract   PDF
William R. Shadish
 
Vol 13, No 2 (1983) ELEMENTE VAN REVOLUSIE Abstract   PDF
E.M. Meyers
 
Vol 12, No 1 (1982) ENGLAND'S WAR AGAINST THE SOUTH AFRICAN REPUBLICS PART II Abstract   PDF
Colonel Romeiko-Gurko
 
Vol 11, No 4 (1981) ENGLAND'S WAR AGAINST THE SOUTH AFRICAN REPUBLICS PART I Abstract   PDF
Colonel Romeiko-Gurko
 
Vol 19, No 2 (1989) ENGLISH ... WHERE DO WE GO FROM HERE? Abstract   PDF
J.H. Picard
 
Vol 42, No 2 (2014) ENHANCING ETHICAL PERFORMANCE IN MILITARY FORCES THROUGH EMBEDDED EXCELLENCE Abstract   PDF
Deane Peter Baker
 
Vol 22, No 4 (1992) ENKELE FASETTE VAN DIE PROBLEMATIEK VAN DIE AKADEMIKUS BY DIE SKRYF VAN SUID-AFRIKAANSE KONTEMPORÊRE MILITÊRE GESKIEDENIS Abstract   PDF
Leo Barnard
 
Vol 36, No 1 (2008) ESTABLISHING AFRICOM: PRESSING QUESTIONS, POLITICAL CONCERNS AND FUTURE PROSPECTS Abstract   PDF
Theo Neethling
 
Vol 13, No 2 (1983) ETHNICITY AND ETHNIC REVIVALISM INTERNATIONALLY AND IN AFRICA TODAY Abstract   PDF
J.B. Bloom
 
Vol 28, No 1 (1998) European Security in the 21st Century - New Tasks for the Bundeswehr Abstract   PDF
Hartmut Bagger
 
Vol 47, No 1 (2019) Evaluating the final military phase of the Border War in south-eastern Angola 1987 -1988 Abstract   PDF
Janet Szabo
 
Vol 42, No 1 (2014) EVALUATING THE SUCCESS OF PEACE OPERATIONS Abstract   PDF
Maja Garb
 
Vol 31, No 1 (2003) Exemplary leadership and exemplary teams: Unleashing future defence leadership potential Abstract   PDF
Solly Mollo
 
Vol 35, No 2 (2007) EXTENDING JUST WAR THEORY: THE JUS AD BELLUM AND THE CAPABILITIES APPROACH TO ARMED CONFLICT Abstract   PDF
Deane-Peter Baker, Deborah Roberts
 
Vol 38, No 1 (2010) EXTRA-TERRITORIAL AFRICAN POLICE AND SOLDIERS IN SOUTHERN RHODESIA (ZIMBABWE) 1897–1965 Abstract   PDF
Tim Stapleton
 
Vol 37, No 1 (2009) FACING CHILD SOLDIERS, MORAL ISSUES, AND “REAL SOLDIERING”: ANTHROPOLOGICAL PERSPECTIVES ON PROFESSIONAL ARMED FORCES* Abstract   PDF
Eyal Ben-Ari
 
Vol 47, No 1 (2019) FACTORS INFLUENCING WORK SATISFACTION OF SINGLE PARENTS IN THE SOUTH AFRICAN NATIONAL DEFENCE FORCE: AN EXPLORATORY STUDY Abstract   PDF
Kgomotso T Matjeke, Gideon AJ van Dyk
 
Vol 46, No 1 (2018) Field guide to the battlefields of South Africa Abstract   PDF
Clinton David Van Der Merwe
 
Vol 45, No 2 (2017) Financial security of military judges in South Africa Abstract   PDF
Aifheli Enos Tshivhase
 
Vol 29 (1999) FIRE, FLOOD AND ICE: SEARCH AND RESCUE MISSIONS OF THE SOUTH AFRICAN AIR FORCE Abstract   PDF
Lindelwa Simphiwe Mnyandu
 
Vol 28, No 1 (1998) FIREFORCE - ONE MAN'S WAR IN THE RHODESIAN LIGHT INFANTRY Abstract   PDF
Noëlle Van der Waag-Cowling
 
Vol 3, No 1 (1973) First Annual Report of the Board of Control S.AT.S. "General Botha." Year ending 14th July, 1922 Abstract   PDF
Editorial Team Militaria
 
Vol 3, No 6 (1973) FLIGHTS BY FOREIGN CIVIL AIRCRAFT TO SOUTH AFRICA Abstract   PDF
Jan Ploeger
 
Vol 42, No 1 (2014) FOREIGN INTERVENTION IN AFRICA: FROM THE COLD WAR TO THE WAR ON Abstract   PDF
Vladimir Shubin
 
Vol 16, No 2 (1986) Foreigners in the defence of South Africa Abstract   PDF
L. Jooste
 
Vol 37, No 2 (2009) FOREWORD Abstract   PDF
E.L. Van Harte
 
Vol 12, No 2 (1982) Foreword / Voorwoord Abstract
W. Otto
 
Vol 9, No 2 (1979): Year 10 Jaar Foreword / Voorwoord Abstract   PDF
A.J. Van Deventer
 
Vol 19, No 2 (1989) FORT NAMUTONI: FROM MILITARY STRONGHOLD TO TOURIST CAMP Abstract   PDF
Jan Ploeger
 
Vol 15, No 4 (1985) Forte en Verdedigingswerke op die Kaapse Oosgrens 1806-1836 Abstract   PDF
P.J. Bezuidenhoud
 
Vol 25, No 1 (1995) FOUNDATIONS OF THE NEW SOUTH AFRICA Abstract   PDF
E.N. De Agrela
 
Vol 21, No 3 (1991) FROM CONCEPT TO UNDERSTANDING: A NEW APPROACH TO TERMINOGRAPHY IN THE SADF. Abstract   PDF
J.H. Picard
 
Vol 40, No 3: Special Centenary Issue From El Wak to Sidi Rezegh: The Union Defence Force’s First Experience of Battle in East and North Africa, 1940-1941 Abstract   PDF
Gustav Bentz
 
Vol 18, No 2 (1988) FROM SPICES TO OIL: SEA POWER AND THE SEA ROUTES AROUND THE CAPE Abstract   PDF
C.M. Meyer
 
Vol 37, No 2 (2009) FROM THE EDITOR Abstract   PDF
Francois Vreÿ
 
Vol 45, No 2 (2017) From the Editor Abstract   PDF
Raymond Steenkamp Fonseca
 
Vol 46, No 1 (2018) From the Editor Abstract   PDF
Raymond Steenkamp Fonseca
 
Vol 38, No 1 (2010) FROM THE EDITORS Abstract   PDF
Ian Liebenberg, Abel Esterhuyse
 
Vol 38, No 2 (2010) FROM THE EDITORS Abstract   PDF
Ian Liebenberg, Abel Esterhuyse
 
Vol 39, No 1 (2011) FROM THE EDITORS Abstract   PDF
Abel Esterhuyse, Ian Liebenberg
 
Vol 39, No 2 (2011) From the editors Abstract   PDF
Abel Esterhuyse, Ian Liebenberg
 
Vol 40, No 1 (2012) From the editors Abstract   PDF
Abel Esterhuyse, Ian Liebenberg
 
Vol 40, No 2 (2012) From the editors Abstract   PDF
Abel Esterhuyse, Ian Liebenberg
 
Vol 41, No 1 (2013) FROM THE EDITORS Abstract   PDF
Abel Esterhuyse, Ian Liebenberg
 
Vol 41, No 2 (2013) From the Editors Abstract   PDF
Abel Esterhuyse, Ian Liebenberg
 
Vol 42, No 1 (2014) From the Editors Abstract   PDF
Abel Esterhuyse, Ian Liebenberg
 
Vol 42, No 2 (2014) From the editors Abstract   PDF
Abel Esterhuyse, Ian Liebenberg
 
Vol 43, No 1 (2015) From the editors Abstract   PDF
Abel Esterhuyse, Ian Liebenberg
 
Vol 43, No 2 (2015) From the editors Abstract   PDF
Abel Esterhuyse
 
Vol 44, No 2 (2016) From The Editors Abstract   PDF
Raymond Steenkamp Fonseca, Justin van der Merwe
 
Vol 45, No 1 (2017) From the Editors Abstract   PDF
Raymond Steenkamp Fonseca, Justin Van der Merwe
 
Vol 46, No 2 (2018) From the Editors Abstract   PDF
Justin Van der Merwe
 
Vol 3, No 1 (1973) From the ship's log of H.M.S.A.S. Imhoff Abstract   PDF
N. Gomm
 
Vol 38, No 1 (2010) FROM WAR ECONOMIES TO PEACE ECONOMIES IN AFRICA Abstract   PDF
Amelia Broodryk, Hussein Solomon
 
Vol 32, No 2 (2004) From Warfare to Welfare – Human Security in a Southern African Context Abstract   PDF   EPUB
Inus Du Plessis
 
Vol 41, No 1 (2013) FUTURE TENSE: THE COMING WORLD ORDER/ Gwynne Dyer Abstract   PDF
Ian Liebenberg
 
Vol 16, No 4 (1986) Gedemilitariseerde sones: 'n Doeltreffende konflikbeslegtingsmetode? Abstract   PDF
W.J.J. Coetzer
 
Vol 18, No 3 (1988) GENERAAL JOAQUIM JOSE MACHADO, DIE MAN NA WIE MACHADODORP VERNOEM IS GENERAAL JOAQUIM JOSE MACHADO, DIE MAN NA WIE MACHADODORP VERNOEM IS Abstract   PDF
O.J.O. Ferreira
 
Vol 21, No 1 (1991) General Andrew Wauchope of Niddrie Marischal. A character sketch and brief historical tribute Abstract   PDF
Eric McPherson
 
Vol 21, No 4 (1991) GENL. F.J. PIENAAR. DIE BOER WAT IN RUSSIESE PROTEKTORAAT OOR SUID-AFRIKA VOORGESTAAN HET Abstract   PDF
O.J.O. Ferreira
 
Vol 5, No 3 (1975) GENL MAJ SIR HENRY LUKIN Abstract   PDF
J. Brink
 
Vol 23, No 1 (1993) GEOGRAPHICAL NAMES IN THE WORLD Abstract   PDF
Peter E. Raper
 
Vol 12, No 2 (1982) GESKIEDENIS VAN DIE HOOF VAN STAF OPERASIES Abstract   PDF
S.C. Le Grange
 
Vol 17, No 3 (1987): Pictorial History of the SADF (1912-1987) Geskiedenis van die Suid-Afrikaanse Weermag in beeld (1912-1987) / Pictorial History of the South African Defence Force (1912-1987) Abstract   PDF
J.Y. Erasmus
 
Vol 6, No 3 (1976) Geskiedenis werken en streven van S. P. E. Trichardt Abstract   PDF
Jan Ploeger
 
Vol 10, No 4 (1980) GESLAGSREGISTER VAN DIE FAMILIE BRUWER Abstract   PDF
A.E. Van Jaarsveldt
 
Vol 28, No 2 (1998) Globalism, global governance and the promotion of security: reflections on Southern Africa Abstract   PDF
Ricardo Davids
 
Vol 44, No 1 (2016): Special Issue - The Union at War, 1914-1953 Go Spy Out the Land: Intelligence Preparations for World War I in South West Africa Abstract   PDF
James Stejskal
 
Vol 32, No 1 (2004) Governing Insecurity: Democratic Control of Military and Security Establishments in Transitional Democracies Abstract   PDF   EPUB
Theo Neethling
 
Vol 4, No 4 (1974) GREPE UIT 'N KLEURRYKE ARTILLERIETRADISIE Abstract   PDF
W. Otto
 
Vol 40, No 3: Special Centenary Issue Guiding the Seafarers: The South African Hydrographic Office and the Contribution of the Three Proteas Abstract   PDF
Thean Potgieter
 
Vol 8, No 2 (1978) GUNS BEFORE POLITICS Abstract   PDF
P.L. Moorcroft
 
Vol 16, No 4 (1986) Hairy Mary: Natal Government Railways 2-8-2 (Tanic Tender Locomotive Havelock) Abstract   PDF
J.A. Hattingh
 
Vol 29 (1999) HALT! ACTION FRONT! WITH LONG AT COLENSO Abstract   PDF
G.E. Visser
 
Vol 4, No 4 (1974) HANNES OBERHOLZER: Pioneers of early aviation in South Africa. Abstract   PDF
Jan Ploeger
 
Vol 40, No 2 (2012) HARRY SMITH’S LAST THROW – THE EIGHTH FRONTIER WAR, 1850–1853 Abstract   PDF
C.J. Jacobs
 
Vol 10, No 2 (1980) Herinneringe van genl Christiaan Ludolph de Wet du Toit Deel I Abstract   PDF
C.L. De Wet du Toit
 
Vol 10, No 3 (1980) Herinneringe van genl Christiaan Ludolph de Wet du Toit Deel II Abstract   PDF
C.L. De Wet du Toit
 
Vol 10, No 4 (1980) Herinneringe van genl Christiaan Ludolph de Wet du Toit Deel III Abstract   PDF
C.L. De Wet du Toit
 
Vol 7, No 1 (1977) HISTORICAL RECORDS OF THE 8TH SOUTH AFRICAN INFANTRY Abstract   PDF
K.A. Digby
 
Vol 24, No 1 (1994) HISTORICAL SURVEY OF THE NON EUROPEAN ARMY SERVICES OUTSIDE OF THE UNION OF SOUTH AFRICA (PART 1) Abstract   PDF
Noëlle Cowling
 
Vol 24, No 2 (1994) HISTORICAL SURVEY OF THE NON EUROPEAN ARMY SERVICES OUTSIDE OF THE UNION OF SOUTH AFRICA (PART II) Abstract   PDF
Noëlle Cowling
 
Vol 4, No 1 (1974) HISTORIESE OORSIG OOR DIE ONTWIKKELING VAN SPORT IN DIE SUID-AFRIKAANSE WEERMAG Abstract   PDF
G.J. Greyer
 
Vol 2, No 1 (1970) Historiese oorsig van die ontstaan en ontwikkeling van die militêre lugvaart en die selfstandige lugmagte Abstract   PDF
H.J. Botha
 
Vol 46, No 2 (2018) Hitmen for Hire: Exposing South Africa's Underworld Abstract   PDF
Tobie Beukes
 
Vol 14, No 4 (1984) HOE DOELTREFFEND IS DIE INTERNASIONALE VREDESMAGTE? Abstract   PDF
L.A. Crook
 
Vol 11, No 4 (1981) HOEKOM VERTAAL? Abstract   PDF
J.H. Picard
 
Vol 14, No 1 (1984) Honoris Crux - Ons Dapperes / Our Brave: Abstract   PDF
Frans Swart
 
Vol 1, No 4 (1969) Hoofstukke uit die voor- en vroeë geskiedenis van die SAW Abstract   PDF
Jan Ploeger
 
Vol 43, No 1 (2015) HOW UNIQUE IS SOUTH AFRICAN MILITARY INTEGRATION? Abstract   PDF
Roy Licklider
 
Vol 14, No 2 (1984) HUIDIGE INVLOED EN VOORUITSIGTE VAN OPVOEDKUNDIGE TEGNOLOGIE Abstract   PDF
U. Bouwer
 
Vol 32, No 1 (2004) HUMANITARIAN INTERVENTION IN AFRICA: TOWARDS A NEW POSTURE Abstract   PDF   EPUB
Richard Gueli
 
Vol 43, No 1 (2015) HYBRID WARS: THE 21st-CENTURY’S NEW THREATS TO GLOBAL PEACE AND SECURITY Abstract   PDF
Sascha-Dominik Bachmann, Håkan Gunneriusson
 
Vol 4, No 1 (1974) HYMEN W. J. PICARD: Man of Constantia Abstract   PDF
Jan Ploeger
 
Vol 28, No 2 (1998) IF WAR COMES TOMORROW: THE CONTOURS OF FUTURE ARMED CONFLICT Abstract   PDF
G.E. Vreÿ
 
Vol 33, No 2 (2005) ILLUSTRATING THE LEVELS OF WAR – OPERATION ZITADELLE (KURSK), 5-14 JULY 1943, A CASE STUDY Abstract   PDF
James Jacobs
 
Vol 8, No 4 (1978) IMPERIALISME EN NASIONALISME KERNGESKIEDENIS VAN SUID-AFRIKA Abstract   PDF
J.E.H. Grobler
 
Vol 20, No 3 (1990) In diens van die Kompanjie Abstract   PDF
Jan Ploeger
 
Vol 44, No 1 (2016): Special Issue - The Union at War, 1914-1953 In Memoriam: Deon Visser 1953-2016 Abstract   PDF
Ian van der Waag
 
Vol 44, No 2 (2016) In Memoriam: Prof Jeffrey Grey, 1959-2016 Abstract   PDF
Ian Van der Waag
 
Vol 23, No 3 (1993) "IN THE WAKE OF HMS DRAGON" Abstract   PDF
Ivor C. Little
 
Vol 8, No 3 (1978) INBURGERING VAN NASIONALE DIENSPLiGTIGES IN DIE BURGERLIKE BEROEPSEN GEMEENSKAPSLEWE NA VOLTOOIING VAN HULLE ONONDERBROKE MILITÊRE OPLEIDING Abstract   PDF
Editorial Team Militaria
 
Vol 34, No 1 (2006) INCIDENT AT TREWIRGIE: FIRST SHOTS OF THE ZULU REBELLION 1906/PAUL THOMPSON Abstract   PDF
Paul Thompson
 
Vol 41, No 1 (2013) INDIGENOUS PEOPLES OF THE BRITISH DOMINIONS AND THE FIRST WORLD WAR/ Timothy C. Winegard Abstract   PDF
Herman Warden
 
Vol 5, No 1 (1975) INFANTERIE IN SUID-AFRIKA Abstract   PDF
W. Otto
 
Vol 9, No 1 (1979) INFANTRIE VERSUS KORPS VAN PROFFESIONELE OFFISIERE Abstract   PDF
C.J. Seriontein
 
Vol 10, No 2 (1980) INFANTRY WEAPONS IN SOUTH AFRICA, 1652-1881 Abstract   PDF
A.L.S. Hudson
 
Vol 41, No 2 (2013) INFORMATION-BASED CONFLICT IN AFRICA Abstract   PDF
Brett Van Niekerk, Manoj S Maharaj
 
Vol 39, No 1 (2011) INTERNATIONAL HANDBOOK MILITARY GEOGRAPHY/EDITED BY R. MANG & H. HAUSLER Abstract   PDF
H.A.P. Smit
 
Vol 12, No 1 (1982) INTERNATIONAL TERRORISM. CURRENT RESEARCH AND FUTURE DIRECTIONS. Abstract   PDF
A.D. Naudé
 
Vol 19, No 1 (1989) INTERSTATE COLLECTIVE SECURITY: ITS DEVELOPMENT AND DECLNE Abstract   PDF
Ian Van der Waag
 
Vol 14, No 4 (1984) INVLOED VAN MARXlSME EN KOMMUNISME OP DIE TRADISIONELE SWART GEMEENSKAPPE VAN AFRIKA Abstract   PDF
D.P. Stoffberg
 
Vol 9, No 3 (1979) IRAN IN DIE INTERNASIONALE MAGSTRYD Abstract   PDF
M. Gerber
 
Vol 32, No 1 (2004) IRAQ 2003 (PART 1)1: THE ROAD TO WAR Abstract   PDF   EPUB
Leopold Scholtz
 
Vol 32, No 2 (2004) IRAQ 2003 (PART 2): THE ROAD TO BAGHDAD Abstract   PDF   EPUB
Leopold Scholtz
 
Vol 33, No 1 (2005) IRAQ 2003 (PART 3)1: THE ROAD TO … NOWHERE? Abstract   PDF
Leopold Scholtz
 
Vol 42, No 1 (2014) IRELAND’S SOUTH AFRICAN WAR 1899–1902 Abstract   PDF
Luke Diver
 
Vol 38, No 1 (2010) IRREGULAR WARFARE IN AFRICAN CONFLICTS Abstract   PDF
Rialize Ferreira
 
Vol 6, No 2 (1976) IS BAJONETTE UITGEDIEN? Abstract   PDF
W. Otto
 
Vol 25, No 1 (1995) IT DOESN'T TAKE A HERO; GEN H. NORMAN SCHWARZKOPF - THE AUTOBIOGRAPHY Abstract   PDF
N.M. Cowling
 
Vol 4, No 3 (1974) J. J. VREDENBERG-ALlNK: De kaarten van Groningerland. Abstract   PDF
Jan Ploeger
 
Vol 4, No 4 (1974) JAMES MARSHALL-CORNWALL: Foch as Military Commander Abstract   PDF
R.J. Bouch
 
Vol 3, No 6 (1973) JOHN WESTON, THE "GRANDFATHER OF AVIATION IN SOUTH AFRICA" Abstract   PDF
J.J. Oberholzer
 
Vol 39, No 2 (2011) JUS AD BELLUM AND INTERVENTION IN SOMALIA: WHY A MILITARY RESPONSE CAN STILL WORK Abstract   PDF
John Stupart
 
Vol 16, No 4 (1986) Kalender uit Tweede Wêreldoorlog kom huis toe Abstract   PDF
Lerinda Steyn
 
Vol 22, No 2 (1992) KAN DIE MILITÊRE STRATEEG BAAT VIND BY BEMARKING? Abstract   PDF
J.A. Bennett, C. Boshoff
 
Vol 12, No 3 (1982) KARDINALE ASPEKTE VAN NASIONALE DIENSPLIG MET SPESIFIEKE VERWYSING NA SUID-AFRIKA Abstract   PDF
C.J. Nöthling
 
Vol 16, No 1 (1986) KILOMETER 500, DIE BEEINDIGING VAN DIE SUIDWES-AFRIKA-KAMPANJE 70 JAAR GELEDE Abstract   PDF
J.J. Bruwer
 
Vol 6, No 1 (1976) KINDERS IN MILITÊRE VERBAND Abstract   PDF
W. Otto
 
Vol 4, No 2 (1974) KLEURLINGE IN MILITÊRE VERBAND Abstract   PDF
F.J. Jacobs, Jan Ploeger
 
Vol 19, No 2 (1989) KORT KRONIEK VAN MILITÊRE OPERASIES EN OPRTREDES IN SUIDWES-AFRIKA EN ANGOLA (1914 - 1988) Abstract   PDF
C.J. Nöthling
 
Vol 8, No 1 (1978) KRIJGSGEVANGENSCHAPVAN L.C. RUIJSSENAERS 1899-1902 Abstract   PDF
Richard Cornwell
 
Vol 15, No 1 (1985) KRYGSHELDE / WAR HEROES: Dirkie Uys - Kinderheld Abstract   PDF
W. Kroukamp
 
Vol 14, No 4 (1984) KRYGSHELDE / WAR HEROES: LT.KDR. D.A. HALL, DIE GROOTHARTIGE SKIPPER Abstract   PDF
W. Kroukamp
 
Vol 14, No 2 (1984) Krygshelde/War Heroes: Sersant Quentin George Murray Smythe - 'n Man van durf en daad. Abstract   PDF
W. Kroukamp
 
Vol 14, No 1 (1984) KrygsheldelWar Heroes LT A.W. BEAUCHAMP-PROCTOR - DIE KLEIN MANNETJIE MET DIE LEEUEMOED Abstract   PDF
W. Kroukamp
 
Vol 39, No 1 (2011) KURD-ARAB TENSIONS ALONG THE GREEN LINE: IRAQ’S ROADBLOCK TO LONG-TERM STABILITY Abstract   PDF
Eugene J. Palka
 
Vol 18, No 3 (1988) LANGUAGE IN MILITARY SERVICE Abstract   PDF
J.H. Picard
 
Vol 42, No 1 (2014) LAST NIGHT I DREAMED OF PEACE: AN EXTRAORDINARY DIARY OF COURAGE FROM THE VIETNAM WAR Abstract   PDF
Lesedi Dawn Rakumakoe
 
Vol 12, No 2 (1982) LEIERS DEUR DIE JARE (1912-1982) Abstract   PDF
C.J. Nöthling, E.M. Meyers
 
Vol 6, No 3 (1976) Leiers na die Noorde. Studies oor die Groot Trek Abstract   PDF
Jan Ploeger
 
Vol 19, No 4 (1989) LESSONS FROM THE BOER WAR Abstract   PDF
C. De Jong
 
Vol 30, No 1 (2000) Liberia's Child Soldiers: Prospects and Problems Abstract   PDF
Amadu Sesay, Olabisi Aina, Charles Ukeje, Adetanwa Odebiyi
 
Vol 2, No 3 (1970) Liggaamlike Opleiding in die Unie-Verdedigingsmag (1912-1946) Abstract   PDF
G.J. Geyer
 
Vol 3, No 6 (1973) LIVIUS: Hannibals tocht over de Alpen. Abstract   PDF
Jan Ploeger
 
Vol 11, No 4 (1981) LOWER NORTH BATTERY - DEFENDED PORT OF SIMON'S TOWN Abstract   PDF
W.M. Bisset
 
Vol 23, No 4 (1993) LT COL F.F. PIENAAR'S BOER WAR DIARY (PART II) Abstract   PDF
J. Picard
 
Vol 10, No 2 (1980) LUGKRAG IN DIE RSA Abstract   PDF
M.J. Van Niekerk
 
Vol 26, No 1 (1996) Luitenant- Kolonel Helperus Andreas (Pierre) van Ryneveld en die Onderdrukking van die Rehoboth-Baster-Opstand in Suidwes-Afrika (Namibië), April 1925 Abstract   PDF
G.J.J. Oosthuizen
 
Vol 18, No 2 (1988) MAAR NET 'N SOLDAAT (1) Abstract   PDF
P.J. Kleynhans
 
Vol 19, No 1 (1989) MAAR NET 'N SOLDAAT (III) Abstract   PDF
P.J. Kleynhans
 
Vol 18, No 4 (1988) MAAR NET'N SOLDAAT (II) Abstract   PDF
P.J. Kleynhans
 
Vol 19, No 2 (1989) MAAR NET'N SOLDAAT (IV) Abstract   PDF
P.J. Kleynhans
 
Vol 21, No 3 (1991) MAHAN SE TEORIE VAN SEEMAG Abstract   PDF
P.A. Stemmet
 
Vol 28, No 1 (1998) Maintaining International Peace and Security: Reflections on Peace-Support Operations in Africa Abstract   PDF
Theo Neethling
 
Vol 25, No 1 (1995) MAJOR J.G.W. LEIPOLDT, D.S.O. : A PORTRAIT OF A SOUTH AFRICAN SURVEYOR AND INTELLIGENCE OFFICER, 1912-1923 Abstract
Ian Van der Waag
 
Vol 34, No 2 (2006) MALE CONSTRUCTIONS AND RESISTANCE TO WOMEN IN THE MILITARY Abstract   PDF
Nyameka Mankayi
 
Vol 15, No 1 (1985) Management in the armed forces: An anatomy of the military profession Abstract   PDF
E.A. Lombard
 
Vol 43, No 1 (2015) MANAGING MORALE ON THE BATTLEFIELD: A PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVE Abstract   PDF
M. C. van ’t Wout, G. A. J van Dyk
 
Vol 14, No 4 (1984) Mao the peoples Emperor, Hutchinson, 1979, Abstract   PDF
J.C. Boshoff
 
Vol 40, No 2 (2012) MAPPING OF HISTORICAL HUMAN ACTIVITIES IN THE SALDANHA BAY MILITARY AREA Abstract   PDF
Jacques Bezuidenhout
 
Vol 30, No 2 (2000) Maritime defence and the South African Navy to the cancellation of the Simon's Town agreement Abstract   PDF
T.D. Potgieter
 
Vol 7, No 2 (1977) Mars et Historia Abstract   PDF
Jan Ploeger
 
Vol 7, No 4 (1977) MAXIMUM DISCLOSURE WITH MINIMUM DELAY Abstract   PDF
J Van R. du Preez
 
Vol 41, No 1 (2013) MÄDCHEN IN UNIFORM – GENDER, POWER AND SEXUALITY IN TIMES OF MILITARISATION Abstract   PDF
Gerda-Elisabeth Wittmann
 
Vol 4, No 1 (1974) MEDICAL SERVICES IN GERMAN SOUTH WEST AFRICA Abstract   PDF
R.J. Bouch
 
Vol 20, No 4 (1990) Mega, February 1941: The role of the 1st South African Irish Regiment Abstract   PDF
O.E.F. Baker, S. Monick
 
Vol 11, No 3 (1981) Memoirs of General Ben Bouwer Abstract   PDF
W Otto
 
Vol 46, No 2 (2018) Michael Davitt's Wartime Visit to South Africa (March-May 1900) and its Consequences Abstract   PDF
Donal P McCracken
 
2007: Supplementa 2 MIGRATION FROM THE OAU TO THE AU: EXPLORING THE QUEST FOR A MORE EFFECTIVE AFRICAN PEACEKEEPING CAPABILITY Abstract   PDF
Bruce Thobane, Theo Neethling, Francois Vreÿ
 
Vol 21, No 2 (1991): Commemorative Issue MILITARIA 1969 - 1991 Abstract   PDF
C.J. Nöthling
 
Vol 47, No 1 (2019) MILITARY AND SECURITY EDUCATION FOR REGIONAL CO-OPERATION : A CASE STUDY OF THE SOUTHERN AFRICAN DEFENCE AND SECURITY MANAGEMENT NETWORK Abstract   PDF
Gavin Cawthra
 
Vol 2, No 2 (1970) Military architecture in the Netherlands and her former colonies (1500-1800) Abstract   PDF
Jan Ploeger
 
Vol 11, No 1 (1981) MILITARY COMMANDERS OF THE WAR (1880-1881) Abstract   PDF
C.J. Nöthling
 
Vol 8, No 4 (1978) MILITARY COUPS AND MILITARY REGIMES IN AFRICA Abstract   PDF
M. Japhet
 
Vol 12, No 3 (1982) Military Customs and Traditions / Militêre Gewoontes en Tradisies Abstract   PDF
Edotorial Team Militaria
 
Vol 11, No 3 (1981) Military Customs and Traditions / Militêre gewoontes en tradisies: WAAR ONTSTAAN ONS MILITERE TRADISIES DAN? Abstract   PDF
F.S. Fourie
 
Vol 11, No 4 (1981) Military Customs and Traditions / Militêre gewoontes en tradisies. Abstract   PDF
Editorial Team Militaria
 
Vol 30, No 1 (2000) Military education and the study of War Abstract   PDF
Jeffrey Grey
 
Vol 46, No 1 (2018) Military Environmental Literacy in the South African Army Abstract   PDF
H A P Smit, J H Van Der Merwe
 
Vol 36, No 2 (2008) MILITARY GEOGRAPHY: FROM PEACE TO WAR/E.J. PALKA & F.A. GALGANO Abstract   PDF
H.A.P. Smit
 
Vol 38, No 2 (2010) MILITARY GEOGRAPHY: FROM PEACE TO WAR/E.J. PALKA & F.A. GALGANO Abstract   PDF
H.A.P. Smit
 
Vol 35, No 1 (2007) MILITARY INTERVENTION AFTER THE COLD WAR: THE EVOLUTION OF THEORY AND PRACTICE/ANDREA KATHRYN TALENTINO Abstract   PDF
Godfrey Ramuhala
 
Vol 47, No 1 (2019) MILITARY INVOLVEMENT IN LATIN AMERICAN POLITICS Abstract   PDF
Dirk Kruijt
 
Vol 45, No 1 (2017) Military involvement in post-conflict transformation in African Peace-Building Abstract   Ferreira
Rialize Ferreira
 
Vol 36, No 2 (2008) MILITARY LABOUR MOBILISATION IN COLONIAL LESOTHO DURING WORLD WAR II, 1940-1943 Abstract   PDF
Nombulelo Ntabeni
 
Vol 45, No 2 (2017) Military Law practitioners and academic discourse: A Sine Qua Non for developing Military Law Abstract   PDF
Michelle Nel
 
Vol 40, No 1 (2012) MILITARY LEADERSHIP DEVELOPMENT: A MODEL FOR THE SA NATIONAL DEFENCE FORCE Abstract   PDF
Willem D. Erasmus, Frederik Uys
 
Vol 11, No 3 (1981) MILITARY MUSIC IN SOUTH-AFRICA: A CRITICAL STUDY OF ITS USE IN TIME OF PEACE AND ITS POTENTIAL IN TIME OF WAR, TOGETHER WITH CONSTRUCTIVE IDEAS FOR INCREASING EFFICIENCY Abstract   PDF
F.A.M. Cousins
 
Vol 23, No 1 (1993) MILITARY NAMES IN SOUTH AFRICA - QUO VADIS? Abstract   PDF
J.H. Picard
 
Vol 25, No 2 (1995) MILITARY NURSING IN SOUTH AFRICA, 1914-1994 Abstract   PDF
Ian Van der Waag
 
Vol 24, No 2 (1994) MILITARY OPERATIONSEAST AFRICA: AUGUST 1914 TO SEPTEMBER 1916; VOLUME ONE Abstract   PDF
Noëlle Cowling
 
Vol 44, No 2 (2016) Military Psychology for Africa. GAJ van Dyk Abstract   PDF
Adelai van Heerden
 
Vol 23, No 4 (1993) MILITARY RECORD PRESERVATION IN SOUTH AFRICA, 1914-1992 A HISTORY OF DIRECTORATE DOCUMENTATION SERVICE Abstract   PDF
Ian Van der Waag
 
Vol 45, No 2 (2017) Military trade unions: A threat to national security …. Really? Abstract   PDF
Lindy Heinecken
 
Vol 20, No 1 (1990) MILITARY TRADITIONS WITH SPECIAL REFERENCE TO SOUTH AFRICA Abstract   PDF
J.H. Picard
 
Vol 46, No 1 (2018) Military Use Of Environmental Degradation by Islamic State, Northern Iraq Abstract   PDF
Mark H. Bulmer
 
Vol 7, No 1 (1977) MILITÊRE GENEESKUNDIGE GEDURENDE DIE VROEE JARE (DEEL 2) Abstract   PDF
A.E. Van Jaarveldt
 
Vol 14, No 2 (1984) Militêre Geneeskunde in Suid-Afrika (1913-1983). Abstract   PDF
Frans Swart
 
Vol 27 (1997) Militêre Professionalisme en die Onderrig van Krygsgeskiedenis in die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag: 'n Historiese Perspektief Abstract   PDF
G.E. Visser
 
Vol 16, No 5 (1986) MILITERE BESKERMING VAN STAATSHOOFDE: AGTERGROND EN HERKOMS Abstract   PDF
E.M. Meyers
 
Vol 12, No 4 (1982) MILITERE GEWOONTES EN TRADISIES / MILITARY CUSTOMS AND TRADITIONS Abstract   PDF
Editorial Team Militaria
 
Vol 12, No 1 (1982) MILITERE GEWOONTES EN TRADISIES/MILITARY CUSTOMS AND TRADITIONS Abstract   PDF
Editorial Team Militaria
 
Vol 9, No 4 (1979) MISSILES AND AIRCRAFT - PART 4 Abstract   PDF
C. Meyer
 
Vol 9, No 3 (1979) MISSILES AND AIRCRAFT (PART 3) Abstract   PDF
C. Meyer
 
Vol 8, No 4 (1978) MISSILES AND AIRCRAFT (PART1) Abstract   PDF
C.M. Meyer
 
Vol 9, No 1 (1979) MISSILES AND AIRCRAFT (PART2) Abstract   PDF
C.M. Meyer
 
Vol 8, No 3 (1978) MNGAZANA- 'N NUWE HAWE VIR DIE TRANSKEI Abstract   PDF
J.C. Kotzé
 
Vol 44, No 2 (2016) Mobility conquers: The story of 61 Mechanised Battalion Group 1978–2005. Willem Steenkamp and Helmoed-Römer Heitman Abstract   PDF
David Katz
 
Vol 40, No 1 (2012) MODERN MILITARY GEOGRAPHY Abstract   PDF
Jacques Bezuidenhout
 
Vol 30, No 1 (2000) MODERN STRATEGY Abstract   PDF
Francois Vreÿ
 
Vol 39, No 2 (2011) MODERN WAR AND THE UTILITY OF FORCE: CHALLENGES, METHODS AND STRATEGY/Jan Angstrom and Isabelle Duyvesteyn (Eds) Abstract   PDF
Gerhard Louw
 
Vol 14, No 4 (1984) Monumente en Gedenktekens / Monuments and Memorials: DIE EXERCE PERFEGIONI STANDBEELD Abstract   PDF
Editorial Team Scientia Miltaria
 
Vol 16, No 3 (1986) Monumente en gedenktekens op Weermagsterreine Abstract   PDF
F. Oelschig
 
Vol 16, No 1 (1986) MONUMENTE EN GEDENKTEKENS OP WEERMAGSTERREINE Abstract   PDF
D. De Klerk, L. Leach
 
Vol 16, No 4 (1986) Monumente en gedenktekens op Weermagsterreine / Monuments and Memorials on SADF grounds Abstract   PDF
P.L. Möller
 
Vol 14, No 1 (1984) MONUMENTE TER GEDAGTENIS AAN LT. KOL HENNING P.N. PRETORIUS (1844-1897) IN DIE TRANSVAALSE HOOFSTAD Abstract   PDF
Jan Ploeger
 
Vol 15, No 1 (1985) MONUMENTS AND MEMORIALS ON SADF GROUND Abstract   PDF
A. Kruger
 
Vol 15, No 4 (1985) Monuments and memorials on SADF ground: SA Intelligence School Monument and Memorial Needle Abstract   PDF
Editorial Team Militaria
 
Vol 38, No 2 (2010) MORALE AMONG FRENCH COLONIAL TROOPS ON THE WESTERN FRONT DURING WORLD WAR I: 1914–1918 Abstract   PDF
William Dean
 
Vol 40, No 2 (2012) MORALITY AND WAR: CAN WAR BE JUST IN THE TWENTY-FIRST CENTURY? Abstract   PDF
Erica Leinmiller
 
Vol 7, No 2 (1977) MOSAMBIEK: DIE ONTWIKKELING Abstract   PDF
P.O. Verbeek
 
Vol 47, No 1 (2019) MOZAMBICAN CIVIL WAR: MARXIST-APARTHEID PROXY, 1977-1992 (Cold War 1945-1991) - Stephen Emerson Abstract   PDF
Hussein Solomon
 
301 - 600 of 1095 Items << < 1 2 3 4 > >>