ENKELE FASETTE VAN DIE PROBLEMATIEK VAN DIE AKADEMIKUS BY DIE SKRYF VAN SUID-AFRIKAANSE KONTEMPORÊRE MILITÊRE GESKIEDENIS

  • Leo Barnard Geskiedenis departement, Universiteit van die Oranje Vrystaat
Keywords: Suid-Afrikaanse Weermag, SWAPO se Plan-vegters, noord Suidwes-Afrika, suid-Angola, Ongulumbashe, Oos-Ovambo, 26 Augustus 1966

Abstract

INLEIDING Teen die middel van die jaar 1989 is die vyandelikhede hoofsaaklik tussen die Suid-Afrikaanse Weermag en SWAPO se Plan-vegters in noord Suidwes-Afrika en suid-Angola amptelik gestaak. Dit het die einde gebring aan 'n "oorlog" wat vir 23 jaar in hierdie teater geheers het. Vanaf die eerste skermutselings by Ongulumbashe in Oos-Ovambo op 26 Augustus 1966, het die lae intensiteitoorlog vir 'n verdere byna twee en 'n halwe dekade lank gewoed. Dit is gedurende hierdie periode dot die inwoners van Suid-Afrika in die meeste gevalle weinig kennis van gebeure in die sogenaamde "bosoorlog" gedra het. Die allerstrengste geheimhouding, selfs deur middel van die aflê van verskeie verklorings en ede is gehandhaaf in 'n poging om 'n sluier oor optredes te trek. Geen wonder dot in die persberigte van die tyd die standaardverklaring in byna elke geval die volgende was nie: "Kav. X het in die operasionele gebied gesneuwel." of "uit die operasionele gebied word berig ..... "
Published
2012-02-16
How to Cite
Barnard, L. (2012). ENKELE FASETTE VAN DIE PROBLEMATIEK VAN DIE AKADEMIKUS BY DIE SKRYF VAN SUID-AFRIKAANSE KONTEMPORÊRE MILITÊRE GESKIEDENIS. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 22(4). https://doi.org/10.5787/22-4-322
Section
Articles