MAHAN SE TEORIE VAN SEEMAG

  • P.A. Stemmet Burgermag (SA Lugmag)
Keywords: Alfred Thayer Mahall, BEGINSELS VAN MAHAN SE TEORIE VAN SEEMAG, Geografiese ligging, Nasionale Karakter, Regeringsaard, Fisiese vorm en Gebiedsgrootte

Abstract

"Niemand het die teorie van seemag en vlootstrategie so direk en ingrypend soos die Amerikaner, Alfred Thayer Mahall, beïnvloed nie". Sy uiteensetting van die basis van seemag - en die daarmee gepaardgaande grootmoondheidstatus - het plaasgevind in ‘n era toe baie moondhede op soek was na 'n teorie wat die grondslag kon vorm vir magsbou. Hy het seemag beskou as 'n noodsaaklike voorvereiste vir die uitbreiding van die nasionale mag en voorspoed van 'n staat. Sy idees vind vandag nog aanklank by strategiese beplanners - die argitek van die modern Sowjetvloot, Admiraal S.G. Gorshkov, is al 'n kontemporêre Mahan genoem.
Published
2012-02-21
How to Cite
Stemmet, P. (2012). MAHAN SE TEORIE VAN SEEMAG. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 21(3). https://doi.org/10.5787/21-3-343
Section
Articles