Ultima Ratio Regum (The last argument of kings)

  • Jan Ploeger Argief Navorsing, SAW

Abstract

Op velerlei wyses is verlede jaar aandag aan die 75ste bestaansjaar van die Suid-Afrikaanse Weermag gewy. Binne die bestek van hierdie bespreking mag daar sekerlik in die verband na die inhoud van Militaria (1987, 17/2) verwys word. Onder die omvattende titel History of the South African Defence Force 1912-1987/ Kroniek van die Suid-Afrikaanse Weermag 1912-1987, is die belangstellende leser 'n oorsig in voelvlug van die vroeere Unieverdedigingsmag en die huidige Suid-Afrikaanse Weermag voorgelê.
Published
2012-02-23
How to Cite
Ploeger, J. (2012). Ultima Ratio Regum (The last argument of kings). Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 18(1). https://doi.org/10.5787/18-1-416
Section
Book Reviews