Commemorative Issue: World War I / Gedenkuitgawe oor die Eerste Wêreld Oorlog

  • Editorial Team Militaria Militêre Informasieburo, SAW
Keywords: World War I, German Southwest Africa, German East Africa, Middle East, France, Western Front, Peace and aftermath

Abstract

Commemorative Issue: World War I / Gedenkuitgawe oor die Eerste Wêreld Oorlog
Published
2012-02-28
How to Cite
Militaria, E. T. (2012). Commemorative Issue: World War I / Gedenkuitgawe oor die Eerste Wêreld Oorlog. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 14(3). https://doi.org/10.5787/14-3-515