Foreword / Voorwoord

  • W. Otto Direkteur, Militêre Informasieburo, SAW
Keywords: Unieverdedigingsmag, SA Weermag, organisatoriese ontwikkeling van die SA Weermag, hoogtepunte in die geskiedenis van weermagte

Abstract

Sewentig jaar gelede is die Unieverdedigingsmag - die voorloper van die SA Weermag - gestig. Oor hierdie sewentig jaar van die SA Weermag is nog geen omvangryke geskiedenis geskrywe nie. Slegs die SA Weermag se deelname aan die twee Wereldoorloe, die Koreaanse Oorlog, enkele eenheidsgeskiedenisse en brokstukkies oor die organisatoriese ontwikkeling van die SA Weermag, is al geskrywe. Dit is te verstane want oorloe word as hoogtepunte in die geskiedenis van weermagte beskou.
Published
2012-02-28
How to Cite
Otto, W. (2012). Foreword / Voorwoord. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 12(2). https://doi.org/10.5787/12-2-616
Section
Foreword