Military Customs and Traditions / Militêre gewoontes en tradisies: WAAR ONTSTAAN ONS MILITERE TRADISIES DAN?

  • F.S. Fourie Unisa
Keywords: Defence Force, traditional customs and ceremonies, ésprit de corps, Military Music, 101 saluut, Die Veldmaarskalkstaf,

Abstract

Binne enige weermag bestaan daar sekere tradisies, gebruike en seremonies waarvan die herkoms nie algemeen bekend is nie. Selfs die herkoms of oorspronklike betekenis van sekere geykte terme, wat eie aan die militaris is, is soms onbekend. Om hierdie leemte te vul, sal in die vervolg 'n gereelde rubriek oor hierdie onderwerp aangebied word. Ter inleiding is kmdt Fourie versoek om 'n oorkoepelende artikel oor die onderwerp te skrywe.
Within any Defence Force, certain traditional customs and ceremonies exist of which the origin is not generally known. Even the origin, or original meaning of certain standing phrases, peculiar to the Military is sometimes unknown. In order to supplement this deficiency, a regular column on this subject will be presented. By means of introduction, cmdt Fourie was requested to write a covering article on the subject in question. besondere,

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2012-02-28
How to Cite
Fourie, F. (2012). Military Customs and Traditions / Militêre gewoontes en tradisies: WAAR ONTSTAAN ONS MILITERE TRADISIES DAN?. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 11(3). https://doi.org/10.5787/11-3-666
Section
Articles