Die geskiedenis van die Tweede Vryheidsoorlog in Suid-Afrlka, 1899-1902. Deel IV.

Jan Ploeger

Abstract


Sedert 1940, en na 1959 as Staatshistorikus, is dr J. H. Breytenbach bedrywig om die Tweede Vryheidsoorlog na te vors en sy bevindings geleidelik te boek te stel. Sy navorsing is gebaseer op aile beskikbare bronne, waaronder 'n groot aantal van ons argiefstukke wat tot hede of gedeeltelik of gladnie deur navorsers bearbei is nie. Op die wyse vul die skrywer, nou op las van die Minister van Nasionale Opvoeding en onder toesig van die departement Geskiedenis van die Universiteit van Pretoria, 'n groot leemte aan. Hy ontrafel terselfdertyd die verskillende tendense in die menigvuldige, uiteenlopende gegewens, hy probeer waarheid en verdigsel ontrafel om op die wyse te kom tot 'n waarheidsgetroue, objektiewe geskiedskrywer sover dit, menslikerwys gepraat, moontlik is.

Keywords


dr J. H. Breytenbach; Tweede Vryheidsoorlog; Boere-offensief in Natal en die Kaapkolonie; Genl P. A. Cronjé;

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5787/9-4-732

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 Jan Ploeger


ISSN 2224-0020 (online); ISSN 1022-8136 (print)

Creative Commons License -CC BY-NC-ND 4.0


Powered by OJS and hosted by Stellenbosch University Library and Information Service since 2011.


Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help