TERMINOLOGIE - DIE GESAMENTLIKE WAPEN

J.H. Picard

Abstract


Vooruitgang in aile menslike strewe op aarde hang ten nouste saam met die effektiewe oordrag of kommunikasie van inligting. Die kommunikasie is ~rs effektief as dit die saakmakende ontvanger so bereik dat hy of sy daarop kan reageer. Om die rede moet die kommunikasiemedium of taal duidelik (ondubbelsinnig) wees. Ondubbelsinnige kommunikasie is egter slegs moontlik indien die begrippe - die elemente van die dinkproses - dieselfde betekenis dra vir al die deelnemers in die kommunikasieproses. En dit is so vir sowel nasionale as internasionale informasie-uitwisseling.

Keywords


Wat is terminologie ?; Doeltreffendheid van terme; Woord- en termvorming; Terminologie op strategiese beleidsvlak

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5787/7-3-840

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 J.H. Picard


ISSN 2224-0020 (online); ISSN 1022-8136 (print)

Creative Commons License -CC BY-NC-ND 4.0


Powered by OJS and hosted by Stellenbosch University Library and Information Service since 2011.


Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help