HISTORIESE OORSIG OOR DIE ONTWIKKELING VAN SPORT IN DIE SUID-AFRIKAANSE WEERMAG

  • G.J. Greyer SADF
Keywords: Unie van Suid-Afrika, 13 Junie 1912, Wet nr. 13 van 1912 - die Zuid-Afrika Verdedigingswet, Wet nr. 13 van 1912 - die Zuid-Afrika Verdedigingswet, Georganiseerde sportbeoefening, 8 Julie 1922

Abstract

Die Goewerneur-generaal van die Unie van Suid-Afrika het op 13 Junie 1912 sy goedkeuring aan Wet nr. 13 van 1912 - die Zuid-Afrika Verdedigingswet - verleen. As gevolg hiervan het die Unie-Verdedigingsmag, 'n bykans landsomvattende verdedigingsorganisasie, tot stand gekom.
Published
2012-02-28
How to Cite
Greyer, G. (2012). HISTORIESE OORSIG OOR DIE ONTWIKKELING VAN SPORT IN DIE SUID-AFRIKAANSE WEERMAG. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 4(1). https://doi.org/10.5787/4-1-928
Section
Articles