Die moord op Derdepoort, 25 November 1899. Nie-blankes in oorlogsdiens.

H.J. Botha

Abstract


Dwarsdeur die geskiedenis het die Boere in tye van oorlog die ongeskrewe wet gehandhaaf, dat daar vir die nie-blanke geen plek in die geledere van die aktiewe strydkragte hestaan nie.

Verskillende redes vir hierdie opvatting kan in die verband aangevoer word. Allereers geld die tradisionele opvattings ten opsigte van die rasseverhouding, 'n opvatting wat ongetwyfeld ook versterk is deur die getalleverhoudings en die natuurlike vyandiggesindheid tussen blank en nieblank. Waar weI van die dienste van nie-bi:ml,cs in oorlogstyd gebruik gemaak is, moet dit toegeskryf word aan die noodsaaklikheid om die nie-blanke hoofsaaklik as 'n nie-bewapende helper in te span om aanvullende werksaamhede te verrig, ten einde die gewapende Boer vry te stel om sy volle aandag aan die taak as vegtende te kan wy.

Keywords


Die Moord op Derdepoort; gebruikmaking van nie-blankes in oorlogstyd; Oktober-November 1899; Zoeloes en Basoeto's; C. J. Asselbergs; kmdt. S. P. Grobler

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5787/1-2-981

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 H.J. Botha


ISSN 2224-0020 (online); ISSN 1022-8136 (print)

Creative Commons License -CC BY-NC-ND 4.0


Powered by OJS and hosted by Stellenbosch University Library and Information Service since 2011.


Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help